TC Vatandaşları İçin;

1- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf

2- Sağlık Raporu

3- Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi)

4- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için;

1- Noterden onaylı Pasaport ve Tercümesi

2- Noterden onaylı Oturma izin belgesi

3- Noterden onaylı Öğrenim belgesi (İl Milli Eğitimden denklik belgesi)

4- Adli Sicil Kayıt belgesi (sabıka kaydı)

5- 6 adet biometrik fotoğraf

6- Sağlık raporu

7- Emniyetin vermiş olduğu, Yabancı uyruklu vatandaşlar için TC kimlik no

1- Kimlik belgesi,

2- Sürücü sertifikası (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor),

3- Öğrenim belgesi,

4- Sürücü sağlık raporu,

5- Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı (ödendi dekontu),

6- 1 adet biyometrik fotoğraf,

7- Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan,

8- Adli sicil belgesi (elektronik ortamda sistemden kontrol ediliyor).

1- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

2- Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

3- Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

4- 2 adet biyometrik fotoğraf

5- Adli Sicil Belgesi