analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Trafik ve Çevre Bilgisi ->Konu Testi 4 - Karayolları Yapısı ve Trafik İşaretlerinin KorunmasıSoru-1

I -  Üzerlerini çizerek veya deleyerek bozmak

II -  Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

 III - Görmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

 Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

A)

Yalnız I

B)

I-II

C)

II-III

D)

I-II-III


Soru-2

Karayolu yapısı veya trafik işaretlerine verilen zararlar konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

Meydana gelen tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtalarca derhal giderilir

B)

Bozukluk ve eksiklikler yapımından sorumlu kuruluşca giderilir

C)

Zararların karşılık ve masrafları ödetilir

D)

Belirtilen eksiklik ve bozukluk için masraflar trafik zabıtası tarafından karşılanır


Soru-3

Tüm karayollarındaki işaretleme standartlatını tespit etmekk, yayınlamak ve kontrol etmek aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A)

Emniyet Genel Müdürlüğü

B)

Trafik Hizmetleri Başkanlığı

C)

Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü

D)

Karayolları Genel Müdürlüğü


Soru-4

Şehirlerarası karayolu üzerinde bulunan trafik işaret levhalarının atış talimi yapmak üzere hedef tahtası olarak kullanılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Hasarlı trafik levhası bu işi yapanlar bulununcaya kadar yerinde bırakılır

B)

Talim yapan kişi yakalandığı takdirde derhal hapse atılır

C)

Trafik işaret levhasına zarar veren kişi bulunduğu takdirde hasarın giderilmesi

D)

Meydana gelen hasar, yolu kullanan sürücülerden tahsil edilir.


Soru-5

İşaret levhalarıyla iligili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğe tehlike düşürmez?

A)

Görülmesini engelleyecek şekilde park edilmesi

B)

Yerlerinin değiştirilmesi

C)

Eskiyenlerinin yenileriyle değiştirilmesi

D)

Üzerlerine yazı yazılması