analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Araç Tekniği ->Araç Tekniği Deneme Sınavı-1Soru-1

Araçta doğru oturuş pozisyonunun aşağıdaki seçeneklerden hangisine etkisi yoktur?

A)

gerekli görüş açısına sahip olmaya

B)

güvenli manevra yapabilmeye

C)

yakıt tüketimine

D)

hava yastıklarının yol açabileceği olumsuzluklara


Soru-2

Bazı araçlarda bulunan ve  yolcu bölümüne alınan havayı temizleyen parça hangisidir.

A)

hava filtresi     

B)

polen filtresi    

C)

hava yastığı     

D)

rüzgar panelleri


Soru-3

Motorlu araçta motor aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A)

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmeye

B)

Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmeye 

C)

Akümülatörden elde ettiği enerjiyi durgun enerjiye çevirmeye 

D)

Akümülatörden aldığı enerjiyi ısı enerjisine çevirmeyi


Soru-4

Motorlar yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?

A)

Dizel ve fueloilli

B)

Mazot ve fueloilli

C)

Dizel benzin ve LPG li

D)

Gazyağı ve mazotlu


Soru-5

Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır?

A)

Su ve hava soğutmalı

B)

Su ve yağ soğutmalı

C)

Su ve benzin soğutmalı

D)

Su ve motorin soğutmalı


Soru-6

Araçlarda kullanılan motorlar aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Dıştan yanmalı 

B)

İçten yanmalı

C)

İçten ve dıştan yanmalı

D)

Alttan yanmalı


Soru-7

İçten yanmalı motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

A)

Kömür-mazot

B)

Alkol-benzin

C)

Alkol-gazyağı

D)

Benzin-motorin-LPG


Soru-8

Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?

A)

Bir ve üç zamanlı 

B)

İki ve dört zamanlı

C)

İki ve beş zamanlı

D)

Bir ve dört zamanlı


Soru-9

Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Sıkıştırılmış olan benzin ile hava enjektörle ateşlenir 

B)

Sıkıştırılmış olan benzin buji ile ateşlenir

C)

Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı buji ile ateşlenir

D)

Sıkıştırılmış olan hava buji ile ateşlenir.


Soru-10

 Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

Düz gitmeleri

B)

Düz gideceklerse beklemeleri

C)

Sağa döneceklerse beklemeleri

D)

Yol açıksa sola dönüş yapmaları


Soru-11
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
 
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi 
karıştırılmalıdır?
A)
Antifriz
B)
Motor yağı
C)

Fren hidroliği

D)

Akü elektroliti