analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

->Dersler ->İlk Yardım Bilgisi ->Kaza Yeri İlk Yardım Önlemleri

İlk yardım uygulamalarına başlamadan önce, ilkyardımcı öncelikle hem kendi hem de yaralının güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu nedenle şu önlemleri almalıdır.

 • İşaret vererek araç sağda durdurulur.
 • Dörtlü sinyaller yakılır.
 • Kaza yerinin en az 150 metreden görülebilecek şekilde reflektör veya sinyalli, ışıklı cihaz yerleştirilir.
 • Taş, ağaç dalı, lastik koyulmaz
 • Böylece zincirleme kaza önlenrniş olur.
 • Mümkünse kaza yapan aracın kontağı kapatılarak motoru devreden çıkarılır.
 • Aracın yanma olasılığına karşı dikkatli olmalı.
 • Aracın devrilme olasılığı unutulmamalıdır.
 • İlk yardımın yapılacağı ortam hazırlanırken şunlara dikkat edilmelidir:
 • Taşımaya uygun bir yer olması.
 • Aydınlatma uygun olması.
 • İlk yardım malzemelerinin kolay ulaştırılabileceği bir yer olması.
 • Araç ve ambulansın girebileceği yer olması.
 • İklim koşullarının uygun olduğu ortam olması gerekiyor ki ilkyardımcı ilkyardımı rahat, uygun bir ortamda süratle uygulayabilsin.

Yaralının araçtan çıkarılması son derece önemlidir. Yapılacak bir yanlışlık onun ölümüne, durumunun daha kötüye gitmesine veya sakat kalmasına neden olabilir. Eğer yaralı araçta sıkışmamış ise emniyet kemeri çözüldükten sonra mümkünse 3 kişiyle çıkarılmalıdır.

Ancak bir kişiden başka kimse yoksa.ve araç yanıyorsa acele olarak, tek kişi ile çıkarılır.

Kapılar açılmıyorsa bazı aletlerle (levye gibi ) açılması için uğraş verilir, ilk yardımcının ve yaralının güvenliği için araba sabitlenmeden kesinlikle yaralı çıkarılmalıdır.

Yaralı araçtan çıkarılıp ne tür bir ilkyardıma gereksinimi olduğuna karar verilir verilmez hemen uygun bir pozisyon verilmelidir. Aksi hal de ilkyardımın etkinliği kalmaz. Hangi yaralıya hangi pozisyonların verileceği ilerideki konularımızda yeri geldiğinde.

ilkyardımın temel kurallarından birisi de yaralının yaşamsal bulgular şunlardır.

 • Soluğu: Solunumun olup olmadığı.
 • Kalp atımı: Nabzın hissedilip hissedilmediği.
 • Bilinci: Kaybedip kaybetmediği.
 • Kanaması: Olup olmadığı çeşidi.
 • Yarası: Ne tür olduğu.
 • Rengi: Şoka girip girmediği.
 • Isısı: Düşüp düşmediği.
 • Gözbebekleri: Kalbin durup durmadığı veya beyin kanamsı olup olmadığı.